DÖNEM SONU PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU , Örnek-2- Devamı

    PSİKOLOG HALİL TÜRKMENİN PSİKOLOJİK TESTLERİ

 VE MAKALELERİ VE DİĞER ÇALIŞMALARI BLOGCU

    YUKARIDAKİ,      DÖNEM SONU PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
nun altına Aşağıa belirtilen AÇIKLAMA,ve  RAM BİLGİLENDİRME  kısmı sığmadı.
    
      FORMUN ALTINA, aşağıdaki  Açıklama  kısmı ve bilgiler eklenecektir..
          
       SAYGILARIMLA....
     
  
AÇIKLAMA:
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre
 içerisinde kazandırılması amaçlanan 
 kazanımlar, maddeler hâlinde forma işlenir.
 Kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna; bir ay içinde gerçekleşti ise “+” olarak; sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım amaçlanan kazanımlar, maddeler
hâlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna;
bir ay içinde gerçekleşti ise “+” olarak; sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.   

                             RAM BİLGİLENDİRME

1. Yukarıda adı geçen birey, “düğme ilikleme” kazanımında; düğmeyi bağımsız olarak
tutabilmekte, diğer eliyle iliğin yanından tutmayı model olma, düğmeyi ilikten geçirme
 basamağını ise fiziksel yardım ile yapabilmektedir.

2. “Eldiven giyme” kazanımının öğretimine süre yetersizliğinden (beceri birey için
uygun olmadığından, birey beceriyi öğretim süresi içerisinde kendiliğinden
kazandığından vb. ) başlanamamıştır.


Tarih                          Tarih                                                   Tarih

Veli              Öğretmen veya Uygulayıcı             Öğretmen veya Uygulayıcı


İmza                           İmza                                                 İmzaYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !